Missie en ambities

Missie en ambities UKB 2021 – 2024

UKB is sinds 1969 het samenwerkingsverband van de 13 Universiteitsbibliotheken en de KB Nationale Bibliotheek in Nederland. Onze gezamenlijk missie is het ondersteunen en versnellen van wetenschappelijke vooruitgang. Dit doen we door duurzame en betrouwbare open kennis te bevorderen en te faciliteren. Deze missie wordt ondersteund door een aantal ambities:

Duurzaam toegankelijke collecties en hun benutting

We intensiveren de landelijke samenwerking op het gebied van het faciliteren van onderwijs en onderzoek. Dat doen wij door relevante wetenschappelijke informatie in digitale en fysieke bronnen duurzaam toegankelijk te maken, en door de (digitale) informatievaardigheid van studenten en wetenschappers te bevorderen. Lees meer over het optimaal toegankelijk maken van wetenschappelijke informatie.

Innovatie in gedeelde kennisinfrastructuur

We maken gebruik van een slimme zoektechnologie en een linked (open) data-infrastructuur om gebruikers te helpen bij het vinden van de kennis die ze zoeken, en om kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling te bevorderen. Hierbij maken we gebruik van nieuwe technologieën zoals AI en elastic search. Lees meer over kennisdeling binnen UKB.

Bevorderen en faciliteren van Open Kennis

We bevorderen open wetenschap en onderwijs en ondersteunen gebruikers om hier optimaal gebruik van te maken. We bieden de buitenwereld toegang tot de wetenschappelijke kennis van Nederlandse universiteiten en benadrukken de maatschappelijke relevantie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Lees meer over hoe UKB samenwerkt om de transitie naar Open Science te bereiken.

Inspiratie en vernieuwing in de gebruikerstoepassingen

We delen kennis en inspireren elkaar in het gestructureerd werken aan verbetering van de beleving door de gebruikers van de diensten, bijvoorbeeld in het creëren van inspirerende leer-, maak- en onderzoek hotspots op de campus en online, en het samen ontwikkelen en exploiteren van nieuwe dienstverlening. De werkgroepen Publiekdiensten en Digitale Diensten werken mee aan het verwezenlijken van deze ambitie.

Ontwikkeling van competenties en vaardigheden

Om de bovenstaande ambities te realiseren, werken we  aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We bevorderen onze innovatierol door kennisdeling, directe samenwerking en gezamenlijke competentieontwikkeling die aansluit bij de veranderende informatiewereld en functie van onze bibliotheken. Denk hierbij aan  digital literacy, hospitality, agile en multidisciplinair werken. De werkgroepen Research Data, Content en metadatabeheer, Bibliotheken en open en online Onderwijs, Information Literacy en Digitale Diensten zetten zich in om deze ambitie te helpen waar maken.
Deze ambitie is een van de drie prioriteiten waarop UKB zich in 2024 focust.

UKB faciliteert vakspecifieke werkgroepen en ondersteunt UKBsis, een gezamenlijk programma ten behoeve van de Scholarly Information Services. Hiermee biedt UKB een platform voor samenwerking en kennisdeling.