Missie en ambities

Ambities UKB 2021 – 2024

UKB is sinds 1969 het samenwerkingsverband van de 13 Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek in Nederland. De gezamenlijke missie van UKB is de wetenschappelijke vooruitgang te ondersteunen en te versnellen door het bevorderen en faciliteren van duurzame, betrouwbare open kennis die voor iedereen vrij beschikbaar is. Deze missie wordt ondersteund door een aantal ambities:

Duurzaam toegankelijke collecties en hun benutting

Intensiveren van de landelijke samenwerking op het gebied van het faciliteren van onderwijs en onderzoek met het vinden en duurzaam toegankelijk maken van relevante wetenschappelijke informatie in digitale en fysieke bronnen, en het bevorderen van information (digital) literacy van studenten en wetenschappers. Lees verder

Innovatie in gedeelde kennisinfrastructuur

Benutten van slimme zoektechnologie en een linked (open) data infrastructuur die studenten, docenten en onderzoekers helpt aan de kennis die zij zoeken. Van kennisdelen tot gezamenlijk (laten) ontwikkelen. Hierbij nieuwe technieken (AI, elastic search) benutten. Lees verder

Bevorderen en faciliteren van Open Kennis

Open wetenschap en onderwijs stimuleren en onderzoekers, docenten en studenten helpen hier optimaal gebruik van te maken en de buitenwereld toegang te geven tot de wetenschappelijke kennis van Nederlandse universiteiten. De maatschappelijke relevantie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek aantonen en naar buiten brengen. Lees verder

Inspiratie en vernieuwing in de gebruikerstoepassingen

Kennis delen en elkaar inspireren in het gestructureerd werken aan verbetering van de beleving door de gebruikers van de diensten, bijvoorbeeld in het creëren van inspirerende leer-, maak- en onderzoek hotspots op de campus en online, en het samen ontwikkelen en exploiteren van nieuwe dienstverlening. De werkgroepen Publiekdiensten en Digitale Diensten werken mee aan het verwezenlijken van deze ambitie.

Ontwikkeling van competenties en vaardigheden

Om de bovenstaande ambities te realiseren werken we  aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We bevorderen onze innovatierol door kennisdeling, directe samenwerking en gezamenlijke competentieontwikkeling die aansluit bij de veranderende informatiewereld en functie van onze bibliotheken. Denk hierbij aan  digital literacy, hospitality, agile en multidisciplinair werken. De werkgroepen Research Data, Content en metadatabeheer, Bibliotheken en open en online Onderwijs, Information Literacy en Digitale Diensten zetten zich in om deze ambitie te helpen waar maken.

UKB faciliteert vakspecifieke werkgroepen en ondersteunt UKBsis, een gezamenlijk programma ten behoeve van de Scholarly Information Services. Hiermee biedt UKB een platform voor samenwerking en kennisdeling.