Missie en ambities

Ambities UKB 2021 – 2024

UKB is een samenwerkingsverband van Nederlandse Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek. We zetten ons in om de wetenschappelijke vooruitgang te ondersteunen en versnellen. Dit doen we door het ontwikkelen en beheren van een gemeenschappelijke en duurzame toegang tot kennis voor iedereen. Wij streven naar open kennis, anytime, anyplace, met ruimte voor de eigen ‘couleur locale’.

Waar wordt aan gewerkt?

Duurzaam toegankelijke collecties en hun benutting

Intensiveren landelijke samenwerking op het gebied van het faciliteren van onderwijs en onderzoek met het vinden en duurzaam toegankelijk maken van relevante wetenschappelijke informatie in digitale en fysieke bronnen, en het bevorderen van information (digital) literacy van studenten (en wetenschappers).

Innovatie in gedeelde kennisinfrastructuur

Benutten van slimme zoektechnologie en een linked (open) data infrastructuur die studenten, docenten en onderzoekers helpt aan de kennis die zij zoeken. Van kennisdelen tot gezamenlijk (laten) ontwikkelen. Hierbij nieuwe technieken (AI, elastic search) benutten.

Bevorderen en faciliteren van Open Kennis voor en door Nederlandse Universiteiten

Open wetenschap en onderwijs stimuleren en onderzoekers, docenten en studenten helpen hier optimaal gebruik van te maken en de buitenwereld toegang te geven tot de wetenschappelijke kennis van Nederlandse universiteiten. De maatschappelijke relevantie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek aantonen en naar buiten brengen.

Inspiratie en vernieuwing in de gebruikerstoepassingen

Kennis delen en elkaar inspireren in het gestructureerd werken aan verbetering van de beleving door de gebruikers van de diensten, bijvoorbeeld in het creëren van inspirerende leer-, maak- en onderzoek hotspots op de campus en online, en het samen ontwikkelen en exploiteren van nieuwe dienstverlening.

Ontwikkeling van competenties en vaardigheden

Werken aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en bevorderen van onze innovatierol door kennisdeling, directe samenwerking en gezamenlijke competentieontwikkeling aansluitend bij de veranderende informatiewereld en functie van bibliotheken (bijv. digital literacy, hospitality, agile en multidisciplinair werken) teneinde de bovenstaande ambities te realiseren.

UKB, december 2020