Content en Metadatabeheer (CMB)

Doel

De werkgroep Content en metadatabeheer – voorheen Overleg Hoofden Backoffice (OHB) – richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van het gehele proces van acquisitie tot (FAIR) beschikbaar stellen en vindbaar en bruikbaar maken. De groep richt zich onder andere op vraagstukken rondom (de toepassing van) metadata en het komen tot een gezamenlijke visie – in een internationale context – voor het gebruik van metadata in onze collecties. Daarnaast is gezamenlijkheid in de vorm van zoveel mogelijk samenwerking in backoffice-processen en het realiseren van een digitale bibliotheek een belangrijke doelstelling.

Taken

  • kennis delen op het werkterrein: onderlinge uitwisseling van werkwijzen en ontwikkelingen
  • Identificatie van ‘best practices’
  • deelnemen aan de realisatie van het werkprogramma van UKB voor onderwerpen op het terrein van back office processen
  • opstellen jaarplan met concrete voornemens + evaluatie van behaalde resultaten
  • adviseren van UKB over gewenste samenwerking bij back office processen
  • adviseren andere werkgroepen UKB op raakvlakken met back office processen
  • presenteren voortgang samenwerking in UKB-bijeenkomsten.

UKB-OHB Driejarenplan2022-2025

Subwerkgroepen

De werkgroep kan (tijdelijke) subwerkgroepen instellen voor specifieke onderwerpen op het terrein van de back office processen. Voor deelname aan subwerkgroepen kunnen deelnemers van buiten de UKB worden uitgenodigd. De Expertisegroep Metadata is een structurele subwerkgroep en geeft advies over collectieve metadata-issues en ontwikkelingen op dit gebied. De expertisegroep SMKB (voorzitter Jacob Heeren) bestaat uit knowledgebase key users van alle universiteiten. Zij beheren gezamenlijk de UKB collecties.

Leden

De leden van deze werkgroep hebben een leidinggevende functie bij hun bibliotheek op het gebied van back office processen. Leden van subwerkgroepen zijn specialist voor het betreffende onderwerp.

Nelleke Baas – TU Eindhoven

vacature – Tilburg University

Marcel Broekarts – TU Delft – duo-voorzitter

Errol Graf – Universiteit van Amsterdam

Barbara Eggels – Radboud Universiteit Nijmegen

Feddie Nicolai – Rijksuniversiteit Groningen

Jacob Heeren – Universiteit Leiden

Dennis Mark – KB Den Haag

Dicky van Donselaar – Wageningen University and Research

Petra Otten – Wageningen University and Research – secretaris

Yvonne van den Broek – Maastricht University

Olga Steen – University of Twente

Petra Busstra – Erasmus Universiteit Rotterdam – duo-voorzitter

Ellen de Vries – Vrije Universiteit Amsterdam

Rogier Schumacher – Universiteit Utrecht

Liaison UKB: Marjolein Nieboer – Rijksuniversiteit Groningen

 

 

 

 

Terug naar overzicht