Kennisdeling

Kennisdeling

De digitalisering van de samenleving zorgt voor een verandering in de manier waarop aan de universiteiten onderzoek wordt gedaan en onderwijs wordt gegeven. De transitie naar Open Science en Open Education zorgt voor een sterkere verbinding tussen wetenschap en maatschappij. De positie en de dienstverlening van de universiteitsbibliotheken is daardoor sterk in beweging. Dit betekent dat bibliotheekmedewerkers hun kennis en vaardigheden moeten blijven ontwikkelen. UKB werkt aan de duurzame inzetbaarheid en competentieontwikkeling van de bibliotheekmedewerkers.
Kennisdeling is een van de prioriteiten waarop UKB zich in 2024 wil focussen.

  • We maken volop gebruik van de mogelijkheden van het hybride samenwerken. Online als dat van meerwaarde is of persoonlijk als de sociale interactie belangrijk is. Multidisciplinair, en gebruikmakend van hedendaagse tools en digitale samenwerkingsomgevingen en lean of agile organisatiemethoden. Digitale vaardigheden zijn een must.
  • Binnen de dynamische wereld van de informatievoorziening heeft elke universiteitsbibliotheek haar eigen inkleuring en speerpunten. Dat maakt het mogelijk om kennis te delen door bij andere collega’s mee te lopen via ‘kijkjes in de keuken’.
  • Ook stimuleren we de deelname aan de UKB-werkgroepen. Met de werkgroepen biedt UKB een platform voor samenwerking en kennisdeling. De werkgroepen vergaderen regelmatig en organiseren daarnaast workshops, themabijeenkomsten en webinars over actuele onderwerpen.
  • Een keer per jaar organiseert UKB een netwerkbijeenkomst. Deze dag is bedoeld om iedereen die actief is in UKB met elkaar in contact te brengen en op de hoogte te brengen van wat er binnen UKB en de werkgroepen speelt.
  • In publicaties deelt UKB haar kennis over actuele onderwerpen zoals Open Science, FAIR data en social impact.
  • De Library Basics training is een initiatief van UKB, SHB, OKBN en WSWB. Na een succesvolle interne pilot biedt VOGIN sinds 2023 deze cursus jaarlijks aan. Tijdens de Library Basics training kunnen medewerkers zonder formele bibliotheekopleiding kennis maken met alle aspecten van het bibliotheekvak en lopen ze twee dagen mee bij een van de deelnemende bibliotheken.
  • Hiernaast biedt UKB regelmatig interne trainingen aan, bijvoorbeeld over licentieonderhandelingen.

Kennisdeling vindt plaats in de volgende UKB-werkgroepen: