Kennisdeling

Kennisdeling

Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn sterk in beweging. Dit betekent dat de behoeften van onze gebruikers – onderzoekers, docenten en studenten – veranderen en nieuwe diensten nodig zijn om hen te helpen. We ondersteunen tegenwoordig de hele onderzoekcyclus van literatuuronderzoek en databeheer tot en met het publiceren en meten van de maatschappelijke impact van onderzoeksresultaten. Aan studenten bieden we inspirerende studieplekken en docenten helpen we met online lesgeven en het open delen van onderwijsmaterialen. Dit betekent dat we als bibliotheekmedewerkers nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben. UKB is dé plek om van en met elkaar te leren.

UKB Publicaties

De context waarbinnen bibliotheken functioneren is die van een veranderende informatiewereld van uitgevers en techbedrijven, en een veranderende dienstverlening van bibliotheken. In UKB-verband werken we aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en aan hun competentieontwikkeling. Om dit vorm te geven, maken we volop gebruik van de mogelijkheden van het nieuwe werken. Online waar van meerwaarde, persoonlijk waar het kan en de sociale interactie belangrijk is. Multidisciplinair, en gebruikmakend van hedendaagse tools en digitale samenwerkingsomgevingen en lean of agile organisatiemethoden. Digitale vaardigheden zijn een must.

De wereld van informatie waarin bibliotheken diensten verlenen is dynamisch en steeds in ontwikkeling. Daarbinnen heeft elke Universiteitsbibliotheek ook haar eigen inkleuring en speerpunten. Dat maakt het mogelijk om good practices te delen en biedt medewerkers de gelegenheid om mee te lopen met collega’s via stages en ‘kijkjes in de keuken’. Ook stimuleren we de deelname aan werkgroepen en projecten die invulling geven aan de ontwikkeling van de bibliotheekfunctie, bijv. door middel van gezamenlijke visievorming over inspirerende studieomgevingen of de ontwikkeling van maker spaces, plekken waar studenten kunnen ontwerpen en experimenteren. We delen kennis en wisselen ervaringen uit, bijvoorbeeld tijdens UKB inspiratiedagen en meetings van werkgroepen en zijn open in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening.

Ook wordt er gezamenlijk getraind, bijvoorbeeld voor het onderhandelen van contracten. Een goede gebruikerservaring staat hoog in het vaandel van de bibliotheken en daarvoor worden trainingen UX, het ontwerpen van waardevolle gebruikerservaringen, gehouden. Via de website maken we vacatures bij de UKB-organisaties bekend, alsook van instellingen waar we mee samen werken. Zo bouwen we aan een duurzame, uitdagende en zich steeds ontwikkelende UKB organisatie.

Kennisdeling vindt plaats in de volgende UKB-werkgroepen: