Information Literacy

De UKB/SHB werkgroep Information Literacy werkt aan diverse aspecten om informatievaardigheid landelijk naar een hoger plan te tillen. De werkgroep bestaat uit twaalf vertegenwoordigers van zowel universiteiten als hogescholen maar heeft ook een ‘buitenring’ die bestaat uit contactpersonen van alle hoger onderwijsinstellingen.

De aandachtsgebieden zijn grofweg uit te splitsen in:

 • Kwaliteit en standaardisatie van het vakgebied information literacy: denk hierbij ook aan vertaling van vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de onderwijspraktijk, didactiek, toetsing en meetbaar maken van de effectiviteit van trainingen;
 • Delen en ontwikkelen van onderwijsmaterialen;
 • Kennisdeling (organisatie van evenementen) en communicatie. Het gaat hier om kennisdeling via de website maar ook worden workshops/webinars en de halfjaarlijkse LOOWI bijeenkomst georganiseerd.

Via informationliteracy.nl vind je onder meer het document Ambities SHB/UKB Werkgroep Information literacy 2021-2024 met informatie over de uitgangspunten en ambities van de werkgroep. Daarnaast is er het Jaarplan 2023 met daarin een terugblik op de activiteiten van het voorafgaande jaar en een overzicht en planning van activiteiten in 2023.

Een aantal activiteiten van afgeronde projecten zijn:

 • Delen en hergebruik van onderwijsmaterialen informatievaardigheidsonderwijs: voor het publiceren/uploaden van onderwijsmaterialen op het gebied van informatievaardigheden in Edusources, ga je naar https://www.shb-online.nl/onderwijs/information-literacy/onderwijsmaterialen/delen/  Hier staat precies aangegeven hoe je dat doet.
 • Delen en hergebruik van toetsvragen op het gebied van infomatievaardigheid: Via het toetsplatform Remindo worden landelijk toetsvragen gedeeld op het gebied van Information Literacy. Het is eenvoudig om vragen te importeren vanuit een andere toetsvragenbank of om juist vanuit Remindo te exporteren. Meer informatie vind je op de website. Voor toegang stuur een email aan Informationliteracy.nl .
 • APA7 video’s en libguides: In landelijke samenwerking zijn instructievideo’s en libGuides beschikbaar gekomen die gaan over APA7.

Daarnaast zijn er een aantal lopende projecten:

 • Project edubadges Information Literacy: Edubadges zijn zijn digitale certificaten waarmee aangetoond kan worden dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden bezit. Information Literacy is een vaardigheid waarvoor badges uitgereikt kunnen worden. In dit project wordt gewerkt aan instellingsoverstijgende badges. Meer informatie.
 • Project Delen Digital skills Onderwijsmaterialen: Aan dit project waarin we digital skills onderwijsmaterialen landelijk willen delen, nemen ook verschillende andere werkgroepen deel: UKB Werkgroep Digital Scholarship, UKB Research Data, UKB/SHB B-OOO, HBO-DCC, LCRDM. Brede vertegenwoordiging is belangrijk voor een zo breed mogelijk draagvlak. Deel van het project is o.a. de creatie van een taxonomie en een kwaliteitsmodel. Meer informatie.

Het kernteam bestaat uit:

 • Martijn Kleppe – KB Den Haag (UKB liaison – Koninklijke Bibliotheek)
 • Gerdie Limonard (SHB liaison – Hogeschool van Amsterdam)
 • Harrie van der Meer (Voorzitter – Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam)
 • Monique Schoutsen (Plaatsvervangend voorzitter – Radboud Universiteit)
 • Lieke Haverkort (Secretaris – Politieacademie Apeldoorn)
 • Henrietta Hazen (Universiteit Maastricht)
 • Leonie Kamminga (Wageningen University & Research)
 • Kim Dibbets (Vrije Universiteit)
 • Marie-Louise Goudeau (Universiteit Utrecht)
 • Yvonne Schuling/Monika Sieron (Hanzehogeschool)
 • Nikki Hooijerink (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
 • Maaike Verweij (Hogeschool Utrecht)
 • Simone Kloetstra (NHL Stenden Hogeschool)
 • Mariëtte Vissers (Avans Hogeschool)
 • Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam)

 

Terug naar overzicht