Digital Scholarship & Skills

Doel

De UKB-werkgroep Digital Scholarship & Skills streeft ernaar om door samenwerking en kennisdeling de activiteiten op het gebied van Digital Scholarship & Skills van de UKB-instellingen te verbeteren.

Werkwijze

De UKB werkgroep vergadert vier keer per jaar. In deze vergaderingen delen we belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten onze eigen organisatie en behandelen we een specifiek thema. Dit thema wordt voorbereid door een of meerdere leden van de werkgroep. Dit jaar staan de thema’s Digital Tools & Tool Criticism, Digital (Library) Skills en Digital Collections centraal.

Leden van de werkgroep zijn betrokken bij (inter)nationale initiatieven en werkgroepen:

  • In het UKB/SHB-project Open Delen 2: Open Educatiematerialen Digital Skills werken we aan de creatie van een taxonomie voor Digital Skills en het vrij toegankelijk maken van DS-materialen voor educatie in het hoger onderwijs.
  • Binnen de LIBER Working Group Digital Scholarship and Digital Cultural Heritage Collections dragen we bij aan de totstandkoming van een collaboratieve en duurzame trainingshub ten behoeve van het ontwikkelen van skills in Digital Scholarship, Digital Cultural Heritage en Data Science.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 12 leden, waarvan sommige UKB-instellingen door twee leden wordt vertegenwoordigd, en een liason uit het UKB-bestuur. De werkgroep kiest zelf een voorzitter uit de leden.

Steven Claeyssens – KB Den Haag

David Veltman – Rijksuniversiteit Groningen

Stephanie van de Sandt – Vrije Universiteit Amsterdam

Ben Companjen – Universiteit Leiden

Dennis Bus – Universiteit Leiden

Paul Plaatsman – Erasmus Universiteit Rotterdam

Levi Damsma – Radboud Universiteit Nijmegen

Peter Verhaar – Universiteit Leiden, voorzitter

Arja Firet – Universiteit Utrecht, co-voorzitter

Eva Lekkerkerker – Universiteit van Amsterdam

UKB Liaison: Martijn Kleppe – KB Den Haag

Interessante links

 

 

Terug naar overzicht