Digital Scholarship & Skills

Doel

De UKB-werkgroep Digital Scholarship & Skills heeft tot doel om via samenwerking en kennisdeling het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van Digital Scholarship & Skills van de UKB-instellingen naar een hoger plan te brengen.

Werkwijze

De UKB werkgroep vergadert vier keer per jaar. In deze vergaderingen delen we belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten onze eigen organisaties en behandelen we een specifiek thema. Dit thema wordt voorbereid door een of meerdere leden van de werkgroep. Dit jaar zijn de thema’s die centraal staan: Digital Tools & Tool Criticism, Digital (Library) Skills en Digital Collections. Leden van de werkgroep zijn betrokken bij (inter)nationale initiatieven en werkgroepen, zoals het UKB-SHB-project Open Delen 2: Open Educatiematerialen Digital Skills (t.b.v. de creatie van een taxonomie voor Digital Skills en het vrijelijk toegankelijk maken van DS-materialen voor educatie in het HO) en de LIBER Working Group Digital Scholarship and Digital Cultural Heritage Collections (waar wij bijdragen aan de totstandkoming van een collaboratieve en duurzame training hub t.b.v. skills ontwikkeling in Digital Scholarship, Digital Cultural Heritage en Data Science.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 12 leden, waarvan sommige UKB-instellingen door twee leden wordt vertegenwoordigd, en een liason uit het UKB-bestuur. De werkgroep kiest zelf een voorzitter uit de leden.

Steven Claeyssens – KB Den Haag

David Veltman – Rijksuniversiteit Groningen

Stephanie van de Sandt – Vrije Universiteit Amsterdam

Ben Companjen – Universiteit Leiden

Dennis Bus – Universiteit Leiden

Paul Plaatsman – Erasmus Universiteit Rotterdam

Levi Damsma – Radboud Universiteit Nijmegen

Puck Wildschut – Tilburg University, voorzitter

Peter Verhaar – Universiteit Leiden

Arja Firet – Universiteit Utrecht

Eva Lekkerkerker – Universiteit van Amsterdam

 

UKB Liaison: Martijn Kleppe – KB Den Haag

Interessante links

 

 

Terug naar overzicht