Research Data

De UKB werkgroep Research Data heeft tot doel om gezamenlijk kennis op te bouwen, uit te wisselen en te delen met de RDM gemeenschap in de universiteiten. De leden van de werkgroep zijn actief betrokken bij de ondersteuning en training van onderzoekers en dragen bij aan beleidsvorming en nieuwe voorzieningen binnen hun eigen instellingen. Mede dankzij de werkgroep zijn zij goed geïnformeerd over ontwikkelingen bij andere universiteiten en zijn zij in staat kansen te signaleren voor samenwerking of verbetering van de eigen processen. De onderwerpen die worden besproken sluiten aan bij de ambities van de UKB en bredere ontwikkelingen op het gebied van RDM en Open Science.

Werkwijze

De UKB werkgroep komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar voor overleg, zo nodig online. De leden stellen een overzicht op van de activiteiten en demonstreren nieuwe tools of resultaten van de eigen instelling. Regelmatig worden vertegenwoordigers van andere organisaties op het terrein van onderzoeksdata (LCRDM, NPOS, NWO etc.) uitgenodigd om elkaar te informeren en af te stemmen.

Een aantal keer per jaar bereiden leden van de werkgroep een themabijeenkomst voor, vaak i.s.m. externe partijen. Bij deze bijeenkomsten zijn andere collega’s welkom. Eerdere thema’s: RDM landschap en de rol van de UB, het NWO beleid en data management planning, community building, RDM trainingen, DMP templates, metadata en interoperabiliteit, gebruiksvoorwaarden en licenties voor data, integratie van AVG, ethiek en DMP, etc. In het verleden zijn er notities opgeleverd en presentaties gehouden op landelijke bijeenkomsten. Rapportages en presentaties staan op de wiki van de werkgroep. Notulen en overzichten van de activiteiten van de individuele UB’s komen in de besloten SurfDrive folder van de werkgroep.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 14 leden, een vertegenwoordiger per UB en een liaison namens het UKB bestuur. Uit hun midden kiest de werkgroep een voorzitter.

Maarten van Bentum – Universiteit Twente

Welmoed Bekius – Rijksuniversiteit Groningen

Dafne Jansen – Universiteit Utrecht

Irene Verhagen – Wageningen University and Research – voorzitter

Liz Ramirez Guzman – Technische Universiteit Eindhoven

Petra Ploeg – Universiteit Tilburg

Jolien Scholten – Vrije Universiteit

Femke Admiraal – Universiteit Leiden

Stijn de Laat – Radboud Universiteit Nijmegen

Madeleine de Smaele – Technische Universiteit Delft

Karin Beijering – Universiteit van Amsterdam

Pedro Hernandez Serrano – Universiteit van Maastricht

Paul Plaatsman – Universiteit van Rotterdam

UKB liaison: Paul Hofman – Technische Universiteit Eindhoven

 

Rapportages en presentaties staan op de wiki van de werkgroep.

 

Interessante links

 

Missie en werkwijze

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2020 en 2021

 

 

Terug naar overzicht