B-OOO

De werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs (B-OOO) is een laagdrempelig samenwerkingsverband van bibliotheekmedewerkers, en maakt onderdeel uit van SHB, UKB en SURF. De werkgroep kent een brede samenstelling met zo’n 45 buitenringleden en een kerngroep van ongeveer 20 leden uit HBO en WO.

Wij geven kennis en vaardigheden aan elkaar door via workshops en bijeenkomsten. Zo helpen we elkaar om een goede onderwijsondersteuning te geven aan docenten bij het ontwikkelen, delen en hergebruiken van (open) digitale leermaterialen. Wij besteden aandacht aan de inzet van slimme technieken om leermaterialen beter vindbaar te maken. Op deze manier proberen wij onze kennis zo goed mogelijk up to date te houden. De werkgroep heeft op internationaal niveau een goede aansluiting met SPARQ Europe.

De subwerkgroep  Knelpunten beheer e-content inventariseert de knelpunten rondom inkoop en inzet van e-tekstboeken en onderzoekt op welke wijze er samengewerkt kan worden om het bewustzijn hiervan te vergroten en hoe de samenwerking binnen Europa kan worden vorm gegeven.

Medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken met interesse voor de ontwikkeling van (open) onderwijsmateriaal zijn van harte welkom zich aan te melden voor de werkgroep.

Aanmelden
Algemene informatie
Actueel aanbod workshops

Samenstelling Team:

Voorzitter: Brenda Lems – Hogeschool Rotterdam
Liaison UKB: Irene Haslinger – TU Delft
Liaison SURF/Npuls: Sylvia Moes – SURF/NPULS
Liaison SHB: Sarah Zaunbrecher – Saxion

Terug naar overzicht