Benchmarking

Via benchmarking meten en vergelijken de dertien universiteitsbibliotheken van het samenwerkingsverband UKB hun kengetallen. De gegevens hebben onder andere betrekking op de budgetverdeling, collectievorming en de effectiviteit van de dienstverlening. Het instrument wordt regelmatig bijgesteld om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek en in de wereld om ons heen. Hierbij wordt actief kennis gedeeld tussen de verschillende deelnemers.

De resultaten van de benchmarking zijn alleen toegankelijk voor UKB-leden.

Leden

Lenny Vos – Universiteit Leiden

Paulien Berkers – TU Eindhoven

Vacature – Universiteit van Amsterdam

Nicole Broeders-Goos – Tilburg University

Jordy Gevers – Vrije Universiteit Amsterdam

Pieter Goossens – TU Delft

Rene Verwijmeren – Erasmus Universiteit Rotterdam

Lilian van der Linden – Erasmus Universiteit Rotterdam

Peter van Rees – Universiteit Groningen

Maaike Koperdraad – Universiteit Utrecht

Gerda Lamers – Radboud Universiteit Nijmegen

Sjors Startman – Universiteit Twente

Peter van der Togt – Wageningen University and Research, voorzitter

Anne van Weerden – Universiteit Utrecht

Ivo Zelis – Maastricht University

 

UKB liaison: Anja Smit – Universiteit Utrecht

 

Terug naar overzicht