Benchmarking

Via benchmarking meten en vergelijken de dertien universiteitsbibliotheken van het samenwerkingsverband UKB hun kengetallen. De gegevens hebben onder andere betrekking op de budgetverdeling, collectievorming en de effectiviteit van de dienstverlening. Het instrument wordt regelmatig bijgesteld om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek en in de wereld om ons heen. Hierbij wordt actief kennis gedeeld tussen de verschillende deelnemers.De resultaten van de benchmarking zijn alleen toegankelijk voor UKB-leden.

UKB heeft besloten om de UKB Benchmark te moderniseren en zich met ingang van 2022 te beperken tot een basisset gegevens. De werkgroep Benchmarking draagt zorg voor de implementatie van de Benchmark ligth en ontwikkelt hiertoe een nieuw dashboard.

Leden

Lenny Vos – Universiteit Leiden – voorzitter

Paulien Berkers – TU Eindhoven

Marcel Ottenbros– Universiteit van Amsterdam

Nicole Broeders-Goos – Tilburg University

Jitske Dolstra – Vrije Universiteit Amsterdam

Saskia Wijnands Stok – TU Delft

Lilian van der Linden – Erasmus Universiteit Rotterdam

Petra Busstra – Erasmus Universiteit Rotterdam

Peter van Rees – Universiteit Groningen

Sjors Startman – Radboud Universiteit Nijmegen

Aron Haverkamp – Universiteit Twente

Monique de Groot – Universiteit Twente

Marijn Blok – Wageningen University and Research

Anne van Weerden – Universiteit Utrecht

Esperance Mukandoli – Universiteit Utrecht

Ivo Zelis – Maastricht University

UKB liaison: Lucinda Jones – Erasmus Universiteit Rotterdam

 

 

 

Terug naar overzicht