Auteursrecht

De Werkgroep Auteursrecht (voorheen Netwerk Auteursrechten Informatiepunten – NAI) richt zich op professionalisering, kennisdeling en onderlinge afstemming van de Auteursrechten Informatiepunten (AIP’s) van UKB en een aantal geassocieerde instellingen, zoals de KNAW, de theologische universiteiten, de Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek.

Doel

Bij de instellingen zijn AIP’s ingericht die studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit ondersteunen bij vragen rond auteursrecht. Deze informatiepunten verzorgen informatie op de universitaire website, zijn bereikbaar voor vragen middels een functioneel e-mailadres en geven workshops en trainingen. Ook zijn de AIP’s betrokken bij de uitvoering van de Easy Access regeling en de implementatie van de nieuwe tool CopyrightCheck.

De werkgroep zet zich in voor professionalisering en kennisopbouw van de AIP’s.

Dit doen we door:

  • gemeenschappelijke vraagstukken te bespreken en uitkomsten te delen in het netwerk
  • op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen, bijvoorbeeld over AI en auteursrecht
  • deelname van enkele werkgroepleden aan de redactie van Auteursrechten.nl
  • kennis te delen over het geven van workshops en presentaties
  • landelijke afstemming te bevorderen over zaken als EAR, OER, Taverne en Rights Retention Strategy

Een aantal keren per jaar komt de groep bij elkaar, tussentijds vindt afstemming of uitvraag plaats middels e-mail.

Samenstelling

Erik van den Akker – Tilburg University

Jeroen Dalstra –  Radboud Universiteit Nijmegen, vicevoorzitter

Niels van Tol –  Erasmus Universiteit Rotterdam

Lara Zeper – Wageningen University & Research

Paschalis Kontanas – TU Delft

Annebel Soons-Koopmans – Open Universiteit

Ruben Wiering – Vrije Universiteit Amsterdam

Erna Sattler – Universiteit Leiden

Dorine Kieft –  Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter

Samuel Mok – Universiteit Twente

Els Kloens – Centrale Medische Bibliotheek – UMC Groningen

Lies van Urk – Protestantse Theologische Universiteit

Marjolijn Palma  – Theologische Universiteit Utrecht

Saskia Manuela-Bergmans – Universiteit Utrecht

Agnes van Diepen  – Universiteit van Amsterdam

Liesbeth Rhijnsburger – KNAW

Nike van der Mijden-Groenendijk – Theologische Universiteit Apeldoorn

Petra Bouts  – Universiteit Maastricht

Leander van der Spek – Universiteit voor Humanistiek

Lucinda Jones – Universiteit Rotterdam – UKB-liaison

Terug naar overzicht