Digital Scholarship

De werkgroep is op dit moment in transitie van Digital humanities naar Digital Scholarschip.  Onderstaande informatie wordt z.s.m.  aangepast.

Doel

De UKB-werkgroep Digital Humanities heeft tot doel om via samenwerking en het kennisdeling het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van Digital Humanities van de UKB-instellingen naar een hoger plan te brengen.

Werkwijze

De UKB werkgroep vergadert vijf à zes keer per jaar. In deze vergaderingen delen we belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten onze eigen organisaties en behandelen we een specifiek thema. Dit thema wordt voorbereid door een of meerdere leden van werkgroep. De laatste jaar hebben we thema’s behandeld als collecties als data, auteursrecht en tekst- en datamining en Digital Humanities en onderwijs. Daarnaast nemen we deel aan en geven we presentaties op conferenties die betrekking hebben op Digital Humanities (zoals de jaarlijkse DH Benelux). Ook reageren we op belangrijke actualiteiten die betrekking hebben op Digital Humanities, bijvoorbeeld door een reactie te schrijven op het Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 11 leden, waarvan sommige UKB-instellingen door twee leden wordt vertegenwoordigd, en een liason uit het UKB-bestuur. De werkgroep kiest zelf een voorzitter uit de leden.

Steven Claeyssens – KB Den Haag

Michel de Gruijter – KB Den Haag

Stephanie van de Sandt – Vrije Universiteit Amsterdam

Ben Companjen – Universiteit Leiden

Martine van den Burg – Universiteit van Amsterdam

Iris van der Knaap – Universiteit van Amsterdam

Pieter van Leeuwen – Erasmus Universiteit Rotterdam

Marian Papavoine – Tilburg University

Puck Wildschut – Tilburg University, voorzitter

Maria Vivas Romero – Universiteit Maastricht

Peter Verhaar – Universiteit Leiden

Ruben Schalk – Universiteit Utrecht – secretaris

Jelga van der Zee – Rijsuniversiteit Groningen

Monique Dikboom – Rijsuniversiteit Groningen

UKB Liaison: Lily Knibbeler – KB Den Haag

Interessante links

Documenten

 

 

Terug naar overzicht