Information Literacy

De UKB/SHB werkgroep Information Literacy werkt aan diverse aspecten om informatievaardigheid landelijk naar een hoger plan te tillen. De werkgroep bestaat uit 12 vertegenwoordigers van zowel universiteiten als hogescholen maar heeft ook een ‘buitenring’ die bestaat uit contactpersonen van alle hoger onderwijsinstellingen.

De aandachtsgebieden zijn grofweg uit te splitsen in:

  • Kwaliteit en standaardisatie van het vakgebied information literacy: denk hierbij ook aan vertaling van vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de onderwijspraktijk, didaktiek, toetsing en meetbaar maken van de effectiviteit van trainingen;
  • Delen en ontwikkelen van onderwijsmaterialen;
  • Kennisdeling (organisatie van evenementen) en communicatie. Het gaat hier om kennisdeling via de website maar ook worden workshops/webinars en de halfjaarlijkse LOOWI bijeenkomst georganiseerd.

Via informationliteracy.nl vind je naast uitgebreide informatie over de activiteiten van de werkgroep ook een Jaarplan (update april 2021) met daarin zowel voorgenomen activiteiten voor 2021, als een terugblik op activiteiten van het voorafgaande jaar en toelichting op de achterliggende visie en ambities.

Een aantal activiteiten worden momenteel als project uitgevoerd:

  • Project Open Informatievaardigheidsonderwijs: Onderwijsmaterialen op het gebied van informatievaardigheid zijn inmiddels open gedeeld via Surfsharekit en het Surf zoekportaal Edusources. Als vervolg op dit project wordt de scope vergroot (ook andere gerelateerde onderwerpen) en is er extra aandacht voor het stimuleren van hergebruik. Daarnaast worden de mogelijkheden met zes Europese landen verkend om internationaal te delen. Meer info.
  • Publiceren onderwijsmaterialen informatievaardigheidsonderwijs: voor het oploaden van onderwijsmaterialen op het gebied van informatievaardigheden in Edusources, ga je naar https://www.shb-online.nl/onderwijs/information-literacy/onderwijsmaterialen/.  Hier staat precies aangegeven hoe je dat doet.
  • Project Delen Toetsvragen: In dit project worden landelijk toetsvragen op het gebied van Information Literacy gedeeld via het platform Remindo. Naar verwachting zal het project in de zomer van 2022 afgerond zijn. Tussentijds kunnen zijn alvast 250 vragen beschikbaar gesteld als PDF via Edugroepen. Voor toegang stuur een email aan Informationliteracy.nl .
  • Project Open Badges Informatievaardigheid: Badges zijn digitale certificaten waarmee studenten kunnen laten zien welke vaardigheid of competentie ze hebben verworven. In dit project worden de mogelijkheden onderzocht voor landelijk uitwisselbare digitale badges. Het project is nog in opbouw, we zoeken een nieuwe projectleider.
  • Project APA materialen: Er wordt gemeenschappelijk gewerkt aan video’s en LibGuides op het gebied van APA. Deze zijn inmiddels beschikbaar

 

Harrie van der Meer – Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam, voorzitter
UKB-liaison: Martijn Kleppe – KB Den Haag

Terug naar overzicht