Expertisegroep Metadata

De UKB Expertisegroep Metadata is ingesteld door en een subwerkgroep van de werkgroep CMB (voorheen OHB). Zij houdt zich bezig met de regelgeving en ontwikkelingen met betrekking tot metadatering.

De groep bestaat uit metadataspecialisten van UKB-bibliotheken en geeft gevraagd en ongevraagd advies over collectieve metadata-issues en nieuwe ontwikkelingen op beleidsmatig niveau.

De groep overlegt en onderhoudt waar nodig contacten met andere UKB-werkgroepen en -commissies zoals de UKB Commissie Bijzondere Collecties (samenvoeging van commissies Handschriften, Kaarten en Gedrukte werken) en Werkgroep Collectiemanagement.  Voor relevante onderwerpen wordt geschakeld met deze commissie en werkgroepen.

Er is een kernteam van 5 leden. Zij hebben als taak:

  • Samenhang bewaken
  • Agenda opstellen
  • Onderhouden werkplan voor de werkzaamheden en planning daarvan
  • Terugkoppeling naar de werkgroep CMB

Voorzitter en contactpersoon: Hadewijch Dekker

Documenten en presentaties:

UKB Metadata Management in WorldCat
Kerncompetenties voor werken met metadata in de bibliotheek

Richtlijnen in Worldcat

Studiemiddag Metadata 31 januari 2022

Studiemiddag Metadata 9 oktober 2023

 

Terug naar overzicht