Nieuws

UKB steunt de Library eBook Pledge: twaalf uitgangspunten voor een duurzame en levendige boekenmark

De ebookpledge roept uitgevers op om een reeks principes te omarmen voor een duurzame e-bookmarkt. Hoewel uitlenen verankerd is in het auteursrecht, heeft de overstap naar gelicentieerde e-books dit ondermijnd, evenals veel andere zaken waar we ooit vanzelfsprekend van uitgingen, zoals stabiele prijzen, behoud en interbibliothecair leenverkeer. Het streven is om voor e-books dezelfde rechten rond de uitleen te garanderen  als voor gedrukte boeken.

UKB ondersteunt de pledge omdat universiteitsbibliotheken streven naar een zo breed mogelijke toegang tot e-books. Hiermee roept UKB uitgevers op om bibliotheken in staat te stellen e-books op een betaalbare en werkbare manier aan hun collectie toe te voegen.
UKB neemt deze principes ook mee in de onderhandelingen met uitgevers en brengen ze onder de aandacht van auteurs bij de onderhandelingen met hun uitgevers.

De UKB werkgroep Bibliotheken en Open Online Onderwijs werkt samen met de hub Digitale Leermaterialen in Npuls aan het verbeteren van het aanbod van e-books zoals in de pledge wordt aangeraden.