Nieuws

UKB stemt tegen jaarconferentie IFLA 2024 in Dubai

Als UKB zijn de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de KB Nationale bibliotheek lid van IFLA. Onlangs heeft het bestuur van IFLA besloten om haar jaarconferentie in 2024 in Dubai te organiseren. Hierover is veel discussie ontstaan en na vele reacties van internationale bibliotheekorganisaties heeft IFLA een ledenraadpleging georganiseerd. UKB heeft vandaag tegen de keuze voor Dubai gestemd.

Dubai is niet voor iedereen uit onze gemeenschap veilig, niet om te komen en niet om zichzelf te zijn. Daarnaast staat Dubai niet toe LHBTQ+ gerelateerde onderwerpen op het programma te plaatsen. Daarmee wordt onze keuze om in vrijheid te praten over de onderwerpen die ons aanbelangen, beperkt. Dat gaat lijnrecht in tegen alles waar wij als bibliotheken voor staan.

Internationale samenwerking is essentieel voor bibliotheken en daarvoor is IFLA, met wereldwijde deelname van alle typen bibliotheken, enorm belangrijk. Wij werken als UKB graag samen met IFLA, tijdens het komende WLIC congres in Rotterdam en in de toekomst. Daarom hopen we dat IFLA een alternatieve locatie voor 2024 vindt.