Nieuws

UKB spreekt zich uit over publieke waarden

In Nederland hechten we aan onze grondrechten van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Deze grondrechten zijn bij wet vastgelegd en vormen het moreel kompas voor publieke waarden van de Nederlandse instellingen voor onderwijs en onderzoek. Ook UBK heeft in het debat over publieke waarden een rol en verantwoordelijkheid. Bibliotheken staan voor openheid en onafhankelijkheid. Belangrijke waarden voor de UKB, die centraal in beleid en uitvoering, denken en doen staan en de essentie van bibliotheken vormen, zijn:

  1. Vrije informatievergaring als basis voor vrije meningsvorming, verschoond van censuur.
  2. betrouwbaarheid van informatie in een tijd van toenemend nepnieuws en datavervalsing.
  3. integriteit en de persoonlijke veiligheid van gebruikers van (wetenschappelijke) informatie.

Lees verder:  Publieke Waarden Nederlandse Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek.  Aan een Engelse vertaling van dit stuk wordt nog gewerkt. De komende maanden verschijnen op onze website interviews met enkele UKB directeuren over hoe de UB’s bijdragen aan de publieke waarden.