Nieuws

UKB Library Basics Pilot

Achtergrond

In de bibliotheken werken veel jonge talentvolle mensen. Meestal zonder bibliotheekopleiding, want die is er niet meer. Nu de laatste medewerkers mét een bibliotheekopleiding onze bibliotheken verlaten, gaat ook hun kennis verloren. Nieuwe medewerkers worden on the job opgeleid, waardoor ze goed ingewerkt zijn in hun specifieke taak en afdeling, maar de context van de bibliotheek missen.

Library basics

Om nieuwe bibliotheekmedewerkers enige generieke kennis van het bibliotheekwerk te geven is een vierdaagse cursus onder de titel “Library basics” opgezet. In het vervolg van de vierdaagse training is een korte stage voorzien. De vier dagen zijn thematisch ingedeeld:

  • Collecties: collectievorming en -ontsluiting, zowel gedrukt als digitaal
  • Zoeken en vinden: zoeksystemen en bibliotheeksystemen
  • Gebruikers in beeld: gebruikersonderzoek, informatievaardigheid
  • Hedendaagse ontwikkelingen: open access, open science

De cursus is opgezet door vertegenwoordigers uit UKB, SHB, WSBW en OKBN.

Pilot

In november / december vindt in Leiden een pilot van deze cursus plaats. De kosten van deze pilot zijn € 100,- per deelnemer. Er kan maximaal 1 deelnemer per instelling deelnemen. De uitnodiging voor aanmeldingen is via de directies van de bibliotheken verzonden.

Meer informatie?

Neem contact op met je leidinggevende of met Anneke Dirkx, a.c.m.dirkx@library.leidenuniv.nl