Nieuws

UKB gids Predatory and Questionable Publishing Practices

English below

De voordelen van wetenschappelijke communicatie in gezaghebbende, hoogwaardige tijdschriften, boeken en andere locaties zijn algemeen bekend. Toch groeit de bezorgdheid over wetenschappelijke uitgevers en tijdschriften die twijfelachtige – zoals een  peer review proces van lagere kwaliteit – of zelfs predatory publicatiepraktijken hanteren. Hoe kunnen auteurs deze praktijken en uitgevers herkennen en vermijden? Wat kunnen auteurs doen als ze bij een twijfelachtige of een predatory uitgever hebben gepubliceerd? De UKB gids Predatory and Questionable Publishing Practices geeft auteurs inzicht en biedt praktische adviezen.

The benefits of scholarly communication in authoritative, high-quality journals, books, and other venues are well known. Yet there is growing concern about scientific publishers and journals that conduct questionable – such as a relatively low quality peer review – or even predatory publishing practices. How can authors recognise and avoid these practices and publishers? What can authors do if they have published with a questionable or predatory publisher? Open Access specialists at universities across the Netherlands have written a guide that provides insight and practical advice for authors. The guide is freely available.