Nieuws

UKB initieert voorbereidend onderzoek naar toegangsvormen tot wetenschappelijke publicaties

UKB heeft een voorbereidend onderzoek geïnitieerd naar Toegangsvormen tot wetenschappelijke publicaties voor onderzoeksinstellingen en het brede publiek

De NPOS Rolling Agenda stelt dat in 2030 iedereen in Nederland toegang dient te hebben tot de wetenschappelijke literatuur om deze te kunnen toepassen en hergebruiken voor persoonlijke, professionele en maatschappelijke doeleinden. Er zijn twee obstakels voor het bereiken van deze doelstelling:

1. Een deel van de wetenschappelijke tijdschriftliteratuur blijft naar verwachting binnen afzienbare tijd achter een paywall. De kosten hiervoor belemmeren de toegang voor velen.

2. Een belangrijk deel van de wetenschappelijke tijdschriftliteratuur, datasets en andere output is inmiddels wel Open Acces toegankelijk, maar in de praktijk blijkt het voor doelgroepen buiten het wetenschappelijke domein lastig om deze literatuur te zoeken, te vinden en vervolgens te gebruiken of toe te passen.

Dit leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag: welke toegangsvormen tot paywalled én Open Acces publicaties vormen een werkelijke oplossing voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de licenties van universiteitsbibliotheken?

Doel van een uit te voeren landelijk onderzoek met deze centrale vraagstelling is dat de bibliotheeksector een goed begrip krijgt van een adequate dienstverlening hiervoor: toegang tot wetenschappelijke literatuur vormgeven én de toegankelijkheid ervan vorm te geven m.b.v.  het inrichten van zoekomgeving(-en) en van de wegwijsfuncties van bibliotheken. Teneinde dit beoogde landelijk onderzoek goed vorm te geven is dit voorbereidend onderzoek uitgevoerd.