Nieuws

UKB initieert voorbereidend onderzoek naar toegangsvormen tot wetenschappelijke publicaties

UKB heeft een voorbereidend onderzoek geïnitieerd naar Toegangsvormen tot wetenschappelijke publicaties voor onderzoeksinstellingen en het brede publiek

Volgens de NPOS Rolling Agenda moet in 2030 iedereen in Nederland kunnen beschikken over wetenschappelijke literatuur, zodat ze deze kunnen gebruiken voor persoonlijke, professionele en maatschappelijke doeleinden.Maar er zijn twee obstakels:

1. Een deel van de wetenschappelijke tijdschriftliteratuur blijft waarschijnlijk achter een betaalmuur zitten, wat de toegang voor velen beperkt vanwege de kosten.

2. Hoewel een aanzienlijk deel van de wetenschappelijke tijdschriftliteratuur, datasets en andere output nu Open Access is, blijkt het voor mensen buiten de wetenschap lastig om deze te vinden, te gebruiken en toe te passen.

Dit brengt ons tot de centrale onderzoeksvraag: welke toegangsmogelijkheden tot betaalde en Open Access publicaties zijn een echte oplossing voor mensen die niet kunnen profiteren van de licenties van universiteitsbibliotheken?

Het doel van een landelijk onderzoek met deze vraag is om de bibliotheeksector inzicht te geven in hoe ze effectief toegang kunenn bieden tot wetenschappelijke literatuur, en hoe ze de toegankelijkheid ervan vorm kunnen geven door middel van zoekomgevingen en wegwijsfuncties van bibliotheken. dit voorbereidende onderzoek is uitgevoerd om het landelijke onderzoek goed vorm te geven.