Nieuws

Project Versterking van Diamond Open Access in Nederland

Op 1 februari is het project Versterking van Diamond Open Access in Nederland van start gegaan. Met dit project wil UKB DOA tijdschriften en uitgevers versterken, duurzamer maken en stimuleren.

Het project is een voortzetting van het in november 2022 gepubliceerde rapport Versterking ondersteuning van diamond open access in Nederland (Nationaal Programma Open Science). Hierin staan aanbevelingen voor duurzame en structurele ondersteuning van, en transformatie naar Diamond Open Access (DOA) van tijdschriften, boeken en infrastructuren. Het voorstel verscheen als een van de uitwerkingen van het Ambitiedocument Nationaal Plan Open Science 2030 waarin staat dat investeringen in een inclusievere, duurzamer en rechtvaardiger wetenschappelijk communicatiesysteem noodzakelijk zijn.

Lees meer over dit project