Research Support

UKB Coördinatiegroep Research Impact heet nu UKB Research Support

UKB Research Support (RS) is een “safe space” voor Afdelingshoofden Research Support van de Universiteitsbibliotheken. Een plek waar zorgen, ideeën voor samenwerking en prestaties gedeeld kunnen worden, op het gebied van Research Support in de breedte van de Onderzoekscyclus.

Onderwerpen zijn gekaderd binnen de ambities van de UKB, en landelijke ontwikkelingen zoals financieringsstromen zoals worden uitgezet door het Regie Orgaan Open Science. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het publicatieproces (inclusief OAP), op de zichtbaarheid, vindbaarheid, herbruikbaarheid en promotie/disseminatie van wetenschappelijke output, maar ook op de registratie en analyse van research output.

Onderwerpen op de agenda worden door de groep zelf ingebracht, geselecteerd en besproken. De agenda bestaat uit vier onderdelen: 1. Delen van uitdagingen en prestaties, 2. Ideeën voor samenwerkingsinitiatieven. 3. Terugkoppeling van eerder gestarte samenwerkingsinitiatieven. 4. een inspirerend gast college. Daarnaast is er tijd/ruimte voor onderling netwerken.

De groep komt 3 keer per jaar bij elkaar: maart (2de helft), juni (begin), oktober (begin). 2x bij SURF, 1x op gast-locatie ergens in NL, van 11u tot 15u, incl lunch.

Actuele onderwerpen

  • Kennisplein Societal Impact; bij elkaar brengen van mensen, methoden en technieken rondom rapportage van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek:
    Rapport: Alenka Princic, Shaya Abdolahzadeh, Ana Ranitovic, Lisa Idebolo, & Zohreh Zahedi. (2022). The Many Ways of Addressing Societal Impact Evaluations in Dutch Universities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6640828
  • Onderzoek van relevantie CRIS bij nieuwe ontwikkeling rond Erkennen/Waarderen, SEP2020, KUOZ.
    Impact alliantie
  • Inzicht in doeleinden en doelgroepen voor verschillende methoden rondom Open Access Monitoring
     Open Access monitor

 

Afgelopen onderwerpen

Deelnemers

Lieuwe Kool – AUMC – kernteam
Ellen Fest – Wageningen University and Research – kernteam
Ane van der Leij – Rijksuniversiteit Groningen – kernteam
Alenka Princic – Universiteit Leiden – kernteam
Zohreh Zahedi – KNAW
Max Haring – Universiteit van Amsterdam
Alastair Dunning – TU Delft
Sarah Coombs – Saxion Hogeschool
Paul Hofman – Technische Universiteit Eindhoven
Wendy van Ginkel – UKB – Liaison
Marielle Prevoo – Universiteit Maastricht
Arthur van der Graaf – Radboud Universiteit
Eugenie van den Hoven – Erasmus Universiteit Rotterdam
Lotte Wilms – Tilburg University
Wendy van Ginkel – University of Twente – liaison UKB
Wenneke Meerstadt – Universiteit Utrecht
Martijn Kleppe – Koninklijke Bibliotheek

Vervangers

Kasper Abcouwer – Universiteit van Amsterdam
Joeri Both – Vrije Universiteit Amsterdam
Lisa Idebolo – Technische Universiteit Eindhoven
Shaya Abdolahzadeh – Rijksuniversiteit Groningen
Carien Hilvering – Universiteit Maastricht
Thecla Ettema-Bootsma – Radboud Universiteit
Daan Rutten – Tilburg University
Marco van Veller – University of Twente
Martine Pronk – Universiteit Utrecht
Simone Kortekaas – Koninklijke Bibliotheek
Maurice Vanderfeesten – Vrije Universiteit Amsterdam

TEAM website

https://solisservices.sharepoint.com/sites/UKBwerkgroepen-ResearchImpact  (toegankelijk voor deelnemers)

Verslagen

Visie documenten

Laatst gewijzigd: 12-04-2023

 

 

Terug naar overzicht