Research Support

UKB Research Support (RS) is een “safe space” voor Afdelingshoofden Research Support van de Universiteitsbibliotheken. Een plek waar zorgen, ideeën voor samenwerking en prestaties gedeeld kunnen worden, op het gebied van Research Support in de breedte van de Onderzoekscyclus.

Onderwerpen zijn gekaderd binnen de ambities van de UKB, en landelijke ontwikkelingen zoals financieringsstromen zoals worden uitgezet door het Regie Orgaan Open Science. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het publicatieproces (inclusief OAP), op de zichtbaarheid, vindbaarheid, herbruikbaarheid en promotie/disseminatie van wetenschappelijke output, maar ook op de registratie en analyse van research output.

Onderwerpen op de agenda worden door de groep zelf ingebracht, geselecteerd en besproken. De agenda bestaat uit vier onderdelen: 1. Delen van uitdagingen en prestaties, 2. Ideeën voor samenwerkingsinitiatieven. 3. Terugkoppeling van eerder gestarte samenwerkingsinitiatieven. 4. een inspirerend gast college. Daarnaast is er tijd/ruimte voor onderling netwerken.

De groep komt 3 keer per jaar bij elkaar: maart (2de helft), juni (begin), oktober (begin). 2x bij SURF, 1x op gast-locatie ergens in NL, van 11u tot 15u, incl lunch.

Actuele onderwerpen

  • Onderzoek van relevantie CRIS bij nieuwe ontwikkeling rond Erkennen/Waarderen, SEP2020, KUOZ.
    Impact alliantie
  • Inzicht in doeleinden en doelgroepen voor verschillende methoden rondom Open Access Monitoring
     Open Access monitor

 

Afgelopen onderwerpen

  • Oktober 2020 is de nationale ORCID campagne afgerond met een feestelijke online prijsuitreiking.
  • In 2019-2021 verzorgde het Coördinatiepunt inhoudelijke ondersteuning bij de opzet en uitrol van het partnershipprogramma tussen Springer-Nature en VSNU/UKB. Resultaten zijn beschikbaar gesteld via de website van Springer-Nature.

Deelnemers

Lieuwe Kool – AUMC – kernteam
Ellen Fest – Wageningen University and Research – kernteam
Ane van der Leij – Rijksuniversiteit Groningen – kernteam
Alenka Princic – Universiteit Leiden – kernteam
Zohreh Zahedi – KNAW
Max Haring – Universiteit van Amsterdam
Alastair Dunning – TU Delft
Sarah Coombs – Saxion Hogeschool
Paul Hofman – Technische Universiteit Eindhoven
Marielle Prevoo – Universiteit Maastricht
Arthur van der Graaf – Radboud Universiteit
Eugenie van den Hoven – Erasmus Universiteit Rotterdam
Daan Rutten – Tilburg University
Wendy van Ginkel – University of Twente – liaison UKB
Wenneke Meerstadt – Universiteit Utrecht
Joeri Both – Vrije Universiteit Amsterdam
Simone Kortekaas – Koninklijke Bibliotheek

Vervangers

Kasper Abcouwer – Universiteit van Amsterdam
Maurice Vanderfeesten – Vrije Universiteit Amsterdam
Lisa Idebolo – Technische Universiteit Eindhoven
Shaya Abdolahzadeh – Rijksuniversiteit Groningen
Thecla Ettema-Bootsma – Radboud Universiteit
Marco van Veller – University of Twente
Lotte Wilms – Tilburg University
Martijn Kleppe – Koninklijke Bibliotheek
Marc Dolman – Universiteit Maastricht
Judith Gulpers – Erasmus Universiteit Rotterdam

TEAM website

https://solisservices.sharepoint.com/sites/UKBwerkgroepen-ResearchImpact  (toegankelijk voor deelnemers)

Verslagen

Visie documenten

Laatst gewijzigd: 12-04-2023

 

 

Terug naar overzicht