Collectiemanagement

De werkgroep Collectiemanagement streeft naar inhoudelijke afstemming van collectievorming en -beheer om nationaal een hoogwaardig aanbod aan wetenschappelijke informatie te kunnen bieden en behouden.

Doel

Het uitgangspunt van de werkgroep collectiemanagement is: versterking door samenwerking. Door af te stemmen over welke bibliotheek wat aanschaft, kunnen we samen zorgen voor een zo groot mogelijk aanbod van relevante wetenschappelijke informatie. Zo voorkomen we onnodige overlap, verminderen we de druk op de budgetten van de afzonderlijke bibliotheken en maken we maximaal gebruik van het beschikbare budget.

De werkgroep Collectiemanagement houdt zich bezig met de volgende beleidsonderwerpen:

Duurzame toegang relevante wetenschappelijke informatiebronnen

  • Collectiondevelopment: veranderingen en ontwikkelingen
  • Kennisdeling op het gebied van collectiemanagement
  • Bewaarbeleid en deselectie van gedrukte tijdschriften en gedrukte monografieën

UKB-Bewaarbeleid

Tijdschriften: wie het laatste exemplaar van een wetenschappelijk tijdschrift bezit, moet dit bewaren; ook als er een elektronische versie beschikbaar is. Dit hebben de UKB-bibliotheken onderling afgesproken. Om ervoor te zorgen dat niet per ongeluk tegelijk de laatste exemplaren worden weggegooid, is de bewaarlast van de deselectie verdeeld over de bibliotheken per vakgebied.

Monografieën: de UKB-bibliotheken hebben gezamenlijk afgesproken van iedere monografie in de Wetenschappelijke Collectie Nederland (gedefinieerd als het gezamenlijke bezit van de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, zoals geregistreerd in Worldcat) minimaal twee exemplaren te bewaren. Ook in dit geval speelt de eventuele digitale beschikbaarheid van titels geen rol.

Documenten

Leden

Rogier Schumacher – Universiteit Utrecht

Jasper Faase – KB Den Haag

Louise Otting – TU Delft

Julie Ides – TU Delft

Carlijn Postma – TU Eindhoven

Leonne Portz – Maastricht University

Monique de Groot-van IJsselmuiden – Twente University

Pieter van Leeuwen – Erasmus Universiteit Rotterdam

Bart van der Steen – Universiteit Leiden

Alie Bijker – Rijksuniversiteit Groningen

vacature – Tilburg University

Carlijn Westers – Radboud Universiteit Nijmegen,

Michele Meijer – Vrije Universiteit Amsterdam voorzitter en contactpersoon

Reinder Lanjouw – Universiteit van Amsterdam

Claudia Bohme – Wageningen University and Research

Hongxia Duan – TU Eindhoven

UKB liaison: Lucinda Jones – Erasmus Universiteit Rotterdam 

Terug naar overzicht