Nieuws

UKB wereldwijd koploper in ‘read & publish’ deals

English below

UKB sluit al sinds 2015 met uitgevers contracten af waarin toegang tot wetenschappelijke artikelen en open access publicatierechten worden gecombineerd. Op dit moment zijn er 18 van deze ‘read & publish’ deals die in nauwe samenwerking met VSNU en SURF worden afgesloten. Het resultaat van de jarenlange inspanning is goed zichtbaar op de internationale ESAC monitor. Hieruit blijkt dat Nederland inmiddels de grootste dekkingsgraad aan transformatieve lees- en publiceercontracten heeft. Alle consortium deals, aangevuld met enkele instellingscontracten, staan overzichtelijk op https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals#rij. Ook de contracten zelf zijn publiekelijk beschikbaar. Voor meer informatie over de consortium deals: A.F. Schalken

UKB global leader in ‘read and publish’ deals

UKB has closing read & pubish deals since 2015. Currently, there are 18 of these consortium deals that are concluded in close collaboration with VSNU and SURF. The result of this effort is well visible on the international ESAC monitor. This shows that the Netherlands has the largest coverage of transformative reading and publishing contracts. All consortium deals, supplemented with a few institutional contracts, are conveniently listed on https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals#rij. The contracts themselves are also publicly available. For more information on the consortium deals: A.F. Schalken