Nieuws

Regieorgaan Open Science officieel van start onder de naam Open Science NL

Vertegenwoordigers van vijftien kennisinstellingen en het ministerie van OCW hebben het convenant voor Open Science NL ondertekend. Hierin staan nadere afspraken over het nieuw op te zetten regieorgaan Open Science bij NWO, dat Open Science NL heet. De feestelijke ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst aan de TU in Delft, die geheel in het teken stond van open science.

Met de ondertekening van het convenant is het nieuw op te richten regieorgaan een feit. Het doel van Open Science NL is om de transitie naar open science in Nederland verder te versnellen. Open Science NL zal organisatorisch onderdeel zijn van NWO, maar heeft een breed gedragen governance, waarin alle belangrijke partijen uit het veld die op dit onderwerp samenwerken hun perspectief geven. Lees verder