Nieuws

Open consultatie Nationaal Programma Open Science

Het Nederlandse Nationaal Programma Open Science (NPOS) heeft een online open consultatie opgezet. Deze consultatie heeft als doel om alle Nederlandse stakeholders de kans te geven input te geven op het NPOS2030 Ambitiedocument, dat de eerste hoofdstukken vormt van de nieuwe NPOS2030 Programmabeschrijving. Het omvat de NPOS-visie voor 2030, de leidende principes die ten grondslag liggen aan deze visie, een NPOS-programmakader en de belangrijkste actielijnen. Het NPOS2030-programma faciliteert alle nationale belanghebbenden om samen te werken bij het realiseren van Open Science en om de Open Science-praktijken te implementeren in overeenstemming met internationale initiatieven, van wetenschap ‘zoals het is’ naar wetenschap ‘zoals het zal zijn’. Lees verder