Nieuws

Notitie E-books in de academische bibliotheek: complexe toegangsmodellen

De UKB-werkgroep Collectiemanagement heeft een notitie  samengesteld  om de complexe – en kostbare – wereld van de aanschaf van e-books in academische bibliotheken voor collega’s en betrokkenen in kaart te brengen.  De notitie E-books in de academische bibliotheek: complexe toegangsmodellen inventariseert alternatieven en doet aanbevelingen.

Bij het afsluiten van licenties voor e-books hebben bibliotheken te maken met soms ingewikkelde aanschaftrajecten, dit vanwege de per uitgever en vaak per boek verschillende toegangsmodellen en toegangsvoorwaarden, beschikbaarheid via uitgevers- en/of e-booksplatforms, en veelal hoge kosten.

Bibliotheken en hoger onderzoeks- en onderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk hebben in een EbooksSOS-campagne afgelopen najaar krachtig geageerd tegen de ongunstige ontwikkelingen op de e-booksmarkt. Zie o.a. https://www.researchinformation.info/news/he-sector-calls-affordable-pricing-models .

In Nederland wordt in de nationale samenwerking van hogescholen, universiteiten en SURF in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie en ICT gewerkt aan de uitwerking van plannen voor open leermiddelen, zie  https://www.versnellingsplan.nl/naar-digitale-open-leermaterialen/ .