Nieuws

Next Narcis: Nederlands onderzoeksportaal op OpenAIRE

UKB, SURF en OpenAIRE, drie vooraanstaande organisaties op het gebied van open kennis, e-infrastructuur en IT-innovatie, hebben een overeenkomst ondertekend om samen te werken aan een zoekportaal voor alle Nederlandse onderzoeksoutput.

Dit portaal vervangt het vorige, NARCIS, dat in juli 2023 buiten gebruik wordt gesteld. Het wordt een doorbraak voor onderzoekers, instellingen en het grote publiek, omdat het naadloos toegang biedt tot de meest recente Nederlandse onderzoeksresultaten. Het zal journalisten, beleidsmakers en onderzoekers ook gebruiksvriendelijke toegang bieden tot instrumenten waarmee zij interdisciplinair onderzoek kunnen vinden en innovatie en verandering kunnen stimuleren.

De samenwerking tussen UKB, SURF en OpenAIRE heeft tot doel de toegang tot waardevolle bronnen efficiënter te maken door directe verbindingen tot stand te brengen tussen literatuurrepositories, data repositories en CRIS-systemen met de harvester van OpenAIRE. Deze nieuwe aanpak betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige methode van informatieverstrekking via Narcis, waardoor een meer naadloze en efficiënte gegevensontsluiting voor aansluiting op de OpenAIRE Graph mogelijk wordt en de BROKER-dienst feedback geeft om de kwaliteit van de metadata te verbeteren.

OpenAIRE zal een CONNECT-gateway aanbieden die fungeert als één toegangspoort tot alle Nederlandse onderzoeksresultaten en -financiering. Een aan het portaal gekoppelde MONITOR-dienst zal fungeren als een analytisch dashboard dat onder meer het gebruik van Open Science binnen Nederland en samenwerkingsverbanden tussen organisaties laat zien. SURF en UKB zullen samenwerken om de repositories van hun leden te laten voldoen aan de OpenAIRE richtlijnen en hen helpen zich aan te melden bij OpenAIRE Provide, en de mogelijkheid bieden de gebruiksstatistieken van de onderzoeksoutput te delen.

Nederlandse onderzoeksinstellingen krijgen ook de mogelijkheid om te profiteren van een reeks aanvullende diensten van OpenAIRE. De basisdiensten voor aanbieders omvatten metadataverrijking, zoals het opnemen van ontbrekende identifiers en koppelingen met datasets en projecten. Daarnaast worden gebruikstellingen als belangrijk kenmerk aan aanbieders ter beschikking gesteld. Bovendien zullen gespecialiseerde diensten, zoals gegevensanonimisering via Amnesia, het volgen van citaties met OpenCitations en APC-betalingsopties via OpenAPC, beschikbaar zijn voor individuele organisaties. Deze diensten komen tegemoet aan de unieke behoeften van organisaties die hun onderzoeksworkflows willen optimaliseren en hun onderzoeksprocessen willen stroomlijnen. Voor eindgebruikers wordt Single Sign-On via EduGain/SURFconext waar mogelijk ingeschakeld, waardoor publicaties moeiteloos aan projecten kunnen worden gekoppeld.

Natalia Manola, CEO van OpenAIRE: “Ons doel is om nationale gemeenschappen in Europa en daarbuiten in staat te stellen eigenaar te worden van de wetenschappelijke inhoud die zij creëren, deze te cureren, open access tijdschriften en repositories te promoten, in contact te komen met onderzoeksfinanciers  en controle te hebben over hoe de inhoud wordt gepresenteerd, ontdekt en geëvalueerd. We zijn verheugd om ons partnerschap met UKB en SURF aan te kondigen om een state-of-the-art onderzoeksportaal op te zetten dat de vindbaarheid, tracking en analyse van alle Nederlandse onderzoeksresultaten aanzienlijk zal verbeteren. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en meer en betere resultaten boeken.”

Hilde van Wijngaarden, voorzitter van UKB, voegt daaraan toe: “UKB zet zich in voor het ondersteunen en versnellen van wetenschappelijke vooruitgang. We zijn verheugd om met OpenAIRE en SURF samen te werken in dit spannende project, dat de Nederlandse onderzoeksoutput open en vrij beschikbaar maakt voor iedereen. Wij geloven dat deze gezamenlijke aanpak essentieel is om een krachtig signaal af te geven dat de Nederlandse bibliotheken deze Europese niet-commerciële open onderzoeksinformatie-infrastructuur gaan gebruiken en ondersteunen, om de werking ervan duurzamer te maken, om de Europese soevereiniteit van informatie over onderzoek voor transparante rapportage en beoordeling veilig te stellen en om het vrije gebruik van de gegevens te verspreiden in andere nieuwe onderzoeksinformatiediensten zoals scientific knowledge graphs.”

Ron Augustus, Chief Innovation Officer bij coöperatie SURF en lid van de raad van bestuur van SURF: “Het is de missie van SURF om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren met behulp van IT-innovatie. Via dit project werken we samen met onze leden en de bibliotheken in het bijzonder aan het versterken van Open Science en het bevorderen van verantwoord omgaan met onderzoeksinformatie. We zullen ons richten op autonomie in het delen, vinden en evalueren van publiek gefinancierd onderzoek, en het bieden van gebruiksvriendelijke toegang tot Nederlandse onderzoeksoutput. Bovendien zorgt de samenwerking met OpenAIRE ervoor dat we in Europees verband samenwerken, wat essentieel is voor duurzaamheid, schaalbaarheid en samenwerking van veel onderzoeksdiensten.”

 

UKB is een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en De Koninklijke Bibliotheek dat zich inzet voor het ondersteunen en versnellen van wetenschappelijke vooruitgang.

SURF is een samenwerkingsorganisatie voor IT in het Nederlandse onderwijs en onderzoek, die werkt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van IT-innovatie.

NARCIS is de belangrijkste nationale portal voor wie op zoek is naar informatie over onderzoekers en hun werk. Naast onderzoekers wordt Narcis ook gebruikt door studenten, journalisten, beleidsmakers en mensen die werkzaam zijn bij onderwijs- en overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven. Narcis wordt op 3 juli 2023 buiten gebruik gesteld.

OpenAIRE is een Non-Profit Partnership dat in 2018 is opgericht als rechtspersoon, OpenAIRE A.M.K.E, om te zorgen voor een permanente open wetenschappelijke communicatie-infrastructuur ter ondersteuning van onderzoek in Europa en daarbuiten.