Nieuws

Lancering van het nieuwe Nederlandse onderzoeksportaal met OpenAIRE

Op 3 juli wordt het Nederlandse onderzoeksportaal NARCIS vervangen door het Netherlands Research Portal op OpenAIRE CONNECT. Het omvat  de publicaties, datasets en projecten van de onderzoeksinstellingen in Nederland. De portal heeft als doel het Nederlandse onderzoek te verbinden met een breed publiek van (inter)nationale onderzoekers, journalisten, beleidsmakers en bedrijven.

Met de nieuwe portal wordt het belang erkend van het zichtbaar maken van de Nederlandse onderzoeksoutput voor een breder publiek dan de onderzoeksgemeenschap. De nieuwe portal kan worden gebruikt om een goed overzicht te krijgen van het Nederlandse onderzoekslandschap. Zowel universiteiten als onderzoeksinstellingen leveren hun publicaties en datasets, het initiatief krijgt steun van SURF (de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek), UKB (de gezamenlijke universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Universiteiten van Nederland (UNL).

Met het Netherlands Research Portal inOpenAIRE hopen we de beginselen van NARCIS voort te zetten en een baken te blijven voor Open Science in Nederland.

Meer informatie

Het nieuwe onderzoeksportaal
Het eerdere persbericht over de samenwerking met OpenAire
Vragen? Maak dan gebruik van het Feedback formulier
Persbericht