UKBsis

UKbsis is een programma voor gezamenlijke ‘Scholarly Information Services’.

UKBsis

 • richt zich op het realiseren van duurzame deals met uitgevers voor toegang tot wetenschappelijke informatie en open access publiceren;
 • ondersteunt onderhandelteams en zorgt voor verdere verbetering van het contractmanagement;
 • versterkt de nationale regie op onderhandelingen, onderdeel van de VSNU Roadmap Open Access.

UKBsis zorgt voor extra efficiëntie en slagkracht. Bovendien zorgt het programma ervoor dat universitaire open access specialisten zich minder bezig te hoeven houden met administratieve zaken en zich sterker kunnen richten op het ondersteunen van onderzoekers. UKBsis zoekt nadrukkelijk internationale samenwerking met andere consortia om de transitie richting 100% open access op een duurzame manier te realiseren.

In het eerste jaar van het programma zijn de volgende resultaten opgeleverd:

 • Procesbeschrijvingen voor zowel het opstellen als managen van contracten;
 • Overdracht werkzaamheden UB’s naar UKBsis op gebied van open access monitoring en workfow verbetering;
 • Opzet van een datahub (concept) waarin data van instellingen, uitgevers en andere bronnen worden gecombineerd om inzicht te krijgen in ontwikkelingen op het gebied van aantallen publicaties, open access, kwaliteit van workflow processen, kostenontwikkeling, etc.;
 • Verbetering van de benutting van open access binnen contracten.

In het tweede jaar van het programma zijn de volgende resultaten opgeleverd:

 • Ondersteuning onderhandelteams met dossiers (publicatiedata, contract analyses), procesbegeleiding en advies
 • Beschikbaarstelling van eerste rapportages en analyses op basis van een werkende UKBsis datahub
 • Implementatie en doorontwikkeling van procesbeschrijvingen en checklists in onderhandeltrajecten
 • FAQ voor instellingen over open access contracten en richtlijnen m.b.t. open access workflows.
 • Verhoging van de benutting van open access binnen Read & Publish contracten en actief management van publicatie quota bij ‘capped deals’.
 • Voorbereidende afspraken met diverse uitgevers over realisatie van een Plan S compliant publicatieproces.
 • Ondersteuning UB’s richting uitgevers bij klachtenafhandeling
 • Advies aan UKB over open access, mede in het kader van het Nationaal Programma Open Science

Arjan Schalken geeft als programmamanager leiding aan UKBsis. Twitter

Vanuit UKB participeren de volgende collega’s in UKBsis:

Jamila Ftiah – Universiteit Leiden
Hanneke Coolen – Universiteit Utrecht
Maaike Koperdraad – Universiteit Utrecht
Marina Muilwijk – Universiteit Utrecht
Corrie Snijder – Wageningen University and Research

UKBSis English

Terug naar overzicht