OHP

De werkgroep houdt zich bezig met de overgang van de fysieke bibliotheek naar een Library Learning Centre. De diverse HRM aspecten en de veranderende dienstverlening vormen de belangrijke terugkerende thema’s op de bijeenkomsten van deze werkgroep. Het OHP overlegt vier keer per jaar.

Taken

  • Adviseren van UKB over gewenste samenwerking bij publieksdiensten
  • Adviseren andere werkgroepen UKB op raakvlakken met publieksdiensten
  • Deelnemen aan de realisatie van het werkprogramma van UKB voor onderwerpen op het terrein van publieksdiensten
  • Presenteren voortgang samenwerking in UKB-bijeenkomsten
  • Onderlinge uitwisseling van werkwijzen en ontwikkelingen. Identificatie van ‘best practices’
  • Adviseren Advieswerkgroep en Stuurgroep GII over de IBL-infrastructuur.

Leden

Marga Bastiaans – Tilburg University

Jan Maarten Pauw – Vrije Universiteit Amsterdam

Anneke Dirkx – Universiteit Leiden

Arthur van der Graaf – Radboud Universiteit Nijmegen

Wilma Goossen – Universiteit van Amsterdam

Marijke van Kempen – Maastricht University

Dannie de Kleijn – Wageningen University and Research

Carin Klompen – Maastricht University – voorzitter

Ineke van der Kramer – Erasmus Universiteit Rotterdam

Mariette Roelvink – KB Den Haag

Olga Steen – University of Twente

Nelleke Baas – TU Eindhoven

Liaison UKB: Irene Haslinger – TU Delft

 

Library as a place: 2020-2022

Programma 2018-2019

 

Laatst gewijzigd: 16 maart 2023

Terug naar overzicht