Van ambitie naar uitvoerbaar plan

Van ambitie naar uitvoerbaar plan

Meer samenwerken

Al geruime tijd werkt UKB aan de versterking en concretisering van het eigen samenwerkingsverband. UKB werkt nu vooral als een kennisnetwerk.
Samenwerken vanuit een bredere blik zou de slagkracht van UKB ten goede kunnen komen. Het zou kunnen bijdragen aan een stevigere positionering en de rol van de bibliotheken binnen de universiteiten en in landelijke samenwerkingsinitiatieven versterken.

Inventarisatie en rapportage

Op deze stap te kunnen zetten is een inventarisatie uitgevoerd van alle actuele projecten, activiteiten en ideeën binnen UKB. Hieruit zijn negen onderwerpen geselecteerd die de moeite waard zijn om de komende tijd gezamenlijk aan te werken:

  1. Professionalisering van de medewerkers
  2. Positionering van UKB op relevante thema’s zoals Open Science en Open Education
  3. Open Educational Resources
  4. Repositories en infrastructuur voor Open Science/Open Education en Collecties
  5. Open Access
  6. Data Stewardship in de bibliotheek
  7. Digitale collecties verbinden
  8. Inrichting backoffices en frontoffices
  9. Landelijk portfolio van trainingen en workshops

Hoe de bredere samenwerking vormgeven?

Op grond van de inventarisatie  hebben de UKB-directeuren besloten om vanuit de kennisdeling verdere stappen te zetten in de versteviging van de interne samenwerking.
Naast de projecten en activiteiten die worden opgepakt door een bestaande UKB-werkgroep, zal er structureel gewerkt worden met tijdelijke taakgroepen. Deelname aan deze taakgroepen beperkt zich niet tot een specifieke UKB-werkgroep. Naar verwachting zullen ook leden van andere UKB-werkgroepen, collega’s van de UB’s en de KB en medewerkers van de samenwerkingspartners kunnen deelnemen.
Om de werkgroepen met elkaar in verbinding te brengen, nieuwe onderwerpen onder te brengen in taakgroepen en onderlinge uitwisseling te organiseren, is UKB op zoek naar een community manager.

Deze nieuwe manier van werken biedt kansen voor sterkere verbinding tussen de UKB-werkgroepen, tussen UKB en de medewerkers van de bibliotheken en tussen UKB en landelijke samenwerkingspartners en initiatieven.