OHB

Doel

Het Overleg Hoofden Backoffice richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van het gehele proces van acquisitie tot (FAIR) beschikbaar stellen en vindbaar en bruikbaar maken. De groep richt zich onder andere op vraagstukken rondom (de toepassing van) metadata en het komen tot een gezamenlijke visie – in een internationale context – voor het gebruik van metadata in onze collecties. Daarnaast is gezamenlijkheid in de vorm van zoveel mogelijk samenwerking in backoffice-processen en het realiseren van een digitale bibliotheek een belangrijke doelstelling.

Taken

  • kennis delen op het werkterrein: onderlinge uitwisseling van werkwijzen en ontwikkelingen
  • Identificatie van ‘best practices’
  • deelnemen aan de realisatie van het werkprogramma van UKB voor onderwerpen op het terrein van back office processen
  • opstellen jaarplan met concrete voornemens + evaluatie van behaalde resultaten
  • adviseren van UKB over gewenste samenwerking bij back office processen
  • adviseren andere werkgroepen UKB op raakvlakken met back office processen
  • presenteren voortgang samenwerking in UKB-bijeenkomsten.

Subwerkgroepen

Het OHB kan (tijdelijke) subwerkgroepen instellen voor specifieke onderwerpen op het terrein van de back office processen. Voor deelname aan subwerkgroepen kunnen deelnemers van buiten de UKB worden uitgenodigd. De Expertisegroep Metadata is een structurele subwerkgroep en geeft advies over collectieve metadata-issues en ontwikkelingen op dit gebied.

Leden

Leden van het OHB hebben een leidinggevende functie bij hun bibliotheek op het gebied van back office processen. Leden van subwerkgroepen zijn specialist voor het betreffende onderwerp.

Nelleke Baas – TU Eindhoven

Marga Bastiaans – Tilburg University

Marcel Broekarts – TU Delft

Roomyla Choenni – Universiteit van Amsterdam

Barbara Eggels – Radboud Universiteit Nijmegen

Bert van Marum – Rijksuniversiteit Groningen

Jacob Heeren – Universiteit Leiden

Karin Lodder – KB Den Haag

Petra Otten – Wageningen University and Research

Ineke Schmetz – Maastricht University, contactpersoon

Olga Steen – University of Twente

Ren© Verwijmeren – Erasmus Universiteit Rotterdam

Ellen de Vries – Vrije Universiteit Amsterdam

Kees Zandbergen – Universiteit Utrecht

Het OHB werkt met een roulerend voorzitterschap.

 

Liaison UKB: Marjolein Nieboer – Rijksuniversiteit Groningen

 

Jaarverslag 2018 en vooruitblik 2019

 

 

Terug naar overzicht