Digital Humanities

Doel

De UKB-werkgroep Digital Humanities heeft tot doel om via samenwerking en het kennisdeling het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van Digital Humanities van de UKB-instellingen naar een hoger plan te brengen.

Werkwijze

De UKB werkgroep vergadert vijf à zes keer per jaar. In deze vergaderingen delen we belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten onze eigen organisaties en behandelen we een specifiek thema. Dit thema wordt voorbereid door een of meerdere leden van werkgroep. De laatste jaar hebben we thema’s behandeld als collecties als data, auteursrecht en tekst- en datamining en Digital Humanities en onderwijs. Daarnaast nemen we deel aan en geven we presentaties op conferenties die betrekking hebben op Digital Humanities (zoals de jaarlijkse DH Benelux). Ook reageren we op belangrijke actualiteiten die betrekking hebben op Digital Humanities, bijvoorbeeld door een reactie te schrijven op het Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 11 leden, waarvan sommige UKB-instellingen door twee leden wordt vertegenwoordigd, en een liason uit het UKB-bestuur. De werkgroep kiest zelf een voorzitter uit de leden.

Steven Claeyssens – Koninklijke Bibliotheek

Michel de Gruijter – Koninklijke Bibliotheek

Michiel Cock – Vrije Universiteit Amsterdam

Ben Companjen – Universiteit Leiden

Esther ten Dolle – Universiteit van Amsterdam, secretaris

Iris van der Knaap – Universiteit van Amsterdam, voorzitter

Pieter van Leeuwen – Erasmus Universiteit Rotterdam

Marian Papavoine – Tilburg University

Maria Vivas Romero – Universiteit Maastricht

Peter Verhaar – Universiteit Leiden

Puck Wildschut – Universiteit Utrecht

Jelga van der Zee – Rijsuniversiteit Groningen

UKB Liaison: Lily Knibbeler – Koninklijke Bibliotheek

Interessante links

Documenten

 

Laatst gewijzigd op 15 augustus 2021

Terug naar overzicht