Event

Safe the date: LCRDM/UKB spring event

25-05-2023 tot 25-05-2023
Maastricht
Informatie en aanmelden

Op initiatief van de UKB-werkgroep RDM (Erik Jansen (UM) en Nynke de Groot (EUR)), LCRDM coördinator Margriet Miedema, UKB-voorzitter Hilde van Wijngaarden en UKB-liaison Paul Hofman (TU/e), wordt op donderdag 25 mei a.s. een gezamenlijke netwerkdag georganiseerd in Maastricht rond het thema Open Science/(data)curatie. Deze netwerkdag vindt plaats in parallel met het Open Science Festival van de Universiteit van Maastricht.

Met deze dag willen we gelegenheid bieden aan de achterban van LCRDM (Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management), L-DCC ( en UKB om kennis te maken met elkaars netwerk en elkaars activiteiten.

Het LCRDM (Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management) organiseert sinds jaar en dag netwerkdagen rond thema’s en onderwerpen op het gebied van onderzoeks- en onderwijsondersteuning bij Open Science en Open Education, Research Data Management, FAIR data etc. Ook ondersteunt het LCRDM het landelijke implementatienetwerk van lokale DCCs. Ook diverse UKB-werkgroepen hebben – uiteraard vanuit het bibliotheekperspectief – onderwerpen op de agenda staan die hier bij aansluiten.

Om het programma inhoudelijk vorm te gaan geven, heeft de programmacommissie de UKB-werkgroepvoorzitters recentelijk uitgenodigd om voorstellen te doen voor onderwerpen of thema’s die mogelijk interessant zijn om op deze netwerkdag te bespreken. In de tweede helft van februari zal een call voor proposals uitgaan en wordt de inschrijving geopend.

Meer informatie volgt.